Smluvní zdravotní pojišťovny

Máme uzavřeny smlouvy se všemi ZP:

Jak změnit zdravotní pojišťovnu?

Právo pojištěnce na výběr zdravotní pojišťovny je zakotveno v § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. Právo na výběr pojišťovny nelze použít při narození dítěte, protože dnem narození se dítě stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna matka dítěte.

Po novele zák. č.  48/1997 Sb. zákonem č. 200/2015 Sb. mohou od 1. září 2015 pojištěnci změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí, tedy k 1. 1. a 1. 7. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec (zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník) povinen podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícímu tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. To znamená, že pokud bude chtít pojištěnec změnit zdravotní pojišťovnu k 1. 1., musí podepsanou přihlášku podat u nové zdravotní pojišťovny v období od 1. 7. do 30. 9. a bude-li chtít změnit zdravotní pojišťovnu k 1. 7., pak musí podat přihlášku v období od 1. 1. do 31. 3.  Nadále platí, že přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce. K případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě


Kontakt

JORMEDIKA s.r.o.

MUDr. Petr Jordán

Horní Plesová 4375

695 01 Hodonín


Tel.: 731 499 099