Vítáme Vás na stránkách ordinace praktického lékaře pro dospělé v Hodoníně

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

OČKOVÁNÍ PROTI PNEUMOKOKŮM

U pojištěnců nad 65 let věku je vhodné očkování proti pneumokokovým infekcím. K dispozici je vakcína PREVENAR 13, která je v případě prvního očkování proti pneumokokům u pacientů nad 65 let plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Je možné současné očkování proti chřipce a pneumokokům. 

Informujte se na tuto možnost, jak zvýšit obranyschopnost proti vážným pneumokokovým infekcím.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

UŽITEČNÉ INFORMACE O CUKROVCE NAJDETE NA STRÁNKÁCH

www.cukrovka.cz

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Informace o stavu českého zdravotnictví najdete na stránkách České lékařské komory:

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz

a také na

www.nasezdravotnictvi.cz

------------------------------------------------------------------

 

V čekárně používáme systém evidence příchozích pacientů EVIPA:

---------------------------------

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁDOROVÉ PREVENCI

(zpracováno podle Masarykova onkologického ústavu Brno)

  • Každá žena po dosažení 45ti let má nárok jednou za 2 roky na mamografické vyšetření prsu s cílem zachytit nádorové onemocnění včas.
  • Každý pojištěnec (muž i žena) ve věku 50-54 let by si měli jednou ročně udělat test okultního krvácení do stolice (TOKS, FOB test). Test je běžně k dostání u praktických lékařů (u žen případně u praktického gynekologa). Lidé starší 55 let mohou bud' pokračovat v pravidelných testech okultního krvácení do stolice (doporučováno jednou za 2 roky) nebo se mohou rozhodnout pro primární screeningovou kolonoskopii, kterou postačí provést jednou za 10 let.
  • Veškeré informace o prevenci, diagnostice a léčbě onkologických onemocnění a rovněž i o Masarykově onkologickém ústavu získáte v Onkologickém informačním centru nebo na internetových stránkách: www.mou.cz, www.prevencenadoru.cz. Volat můžete na bezplatnou nádorovou telefonní linku 800 222 322

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Podívejte se na edukační materiály o včasném rozpoznání 2 vážných stavů

- CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA - Čas je mozek

- INFARKT MYOKARDU - Infarkt nečeká

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

DOMÁCÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

- vzhledem k důležitosti správného měření krevního tlaku v domácím prostředí, zde uvádím odkaz na edukační materiál pro pacienty zpracovaný kardiology Fakultní nemocnice Olomouc

 

---------------------------------------------------------------------------------------

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Obsah a časové rozmezí preventivní prohlídky u praktického lékaře

(Vyhláška 70/2012 Sb.)

Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky. Obsahem všeobecné preventivní prohlídky je

a) doplnění anamnézy včetně sociální, se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,

b) kontrola očkování,

c) kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí všeobecné preventivní prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, vyšetření kůže a u zjištěného podezření na riziko vyšetření per rectum, u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování,

d) vyšetření moči diagnostickým papírkem,

e) kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny, jejich zajištění; preventivními vyšetřeními jsou:

1. laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, a to při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,

2. laboratorní vyšetření glykemie při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a od 40 let věku ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření,

3. vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech,

4. stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let věku je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala vyšetření podle § 7 písm. k) v období kratším než uvedené intervaly a je k dispozici jeho výsledek, vyšetření se nezajišťuje,

(Pozn. § 7 písmeno k) preventivní prohlídky u gynekologa: stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u žen od 50 let do 54 let věku, od 55 let věku se toto vyššetření provádí ve dvouletých intervalech a toto vyššetření je možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala vyššetření podle § 2 písm. e) bodu 4 v uvedených intervalech a je k dispozici jeho výsledek, vyššetření se nezajiššťuje)

5. u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let; není-li výsledek tohoto vyšetření k dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

8.Kontakt

JORMEDIKA s.r.o.

MUDr. Petr Jordán

Horní Plesová 4375

695 01 Hodonín


Tel.: 731 499 099


Sídlo ordinace

/album/sidlo-ordinace/a1-jpg1/

——————————


Aktuality

24.10.2013 00:22

VIDEO O RESUSCITACI

Mezi odkazy byl přidán výukový film o kardiopulmonální resuscitaci. Všem doporučuji ke zhlédnutí -...

Celý článek

—————