Pro rychlou orientaci v základních situacích klikněte na tyto odkazy na oficiální stránky COVID PORTÁLU ČR - průběžně aktualizováno

BYL JSEM POZITIVNĚ TESTOVÁN - zde

IZOLACE

BYL JSEM IDENTIFIKOVÁN JAKO RIZIKOVÝ KONTAKT - zde

* KARANTÉNA

----------------------------------------------------------------

 

Dále uvádím obecné informace ve zkratce, detaily hledejte na COVID PORTÁLU - viz výše

 

KARANTÉNA (po kontaktu s COVID+) trvá 5 dnů

- jdou do ní všichni, kteří byli v rizikovém kontaktu s COVID+ osobou (včetně očkovaných a osob po prodělání covidu)

- rizikový kontakt vyhodnocuje hygiena, ne praktický lékař

- "elektronickou neschopenku" na karanténu vystavuje hygiena, ne praktický lékař

 

IZOLACE (příznaky, +PCR) trvá minimálně 5 dnů

- může být ukončena nejdříve po 5 dnech a současně min. poslední 2 dny musí být pacient bez příznaků, v případě trvajících potíží se izolace prodlužuje

- není potřeba kontrolní PCR test ke konci izolace

- 1. den izolace se počítá následující den po odběru; den odběru je „den nula“

 

Od 17.1.2022 při +ANTIGENNÍM TESTU V PRÁCI a POKUD NEJSOU PŘÍTOMNY PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ se jde do KARANTÉNY na 5 dnů

- zaměstnanec nemusí jít na konfirmační PCR test; pokud půjde na PCR test (žádanku bezpříznakové osobě ale nevystavuje praktický lékař - buď absolvuje PCR v rámci testů zdarma je-li očkovaný proti COVID, nebo si test hradí jako samoplátce) a PCR bude negativní, karanténa se ukončuje, pokud bude pozitivní, začíná izolace v délce 5 dnů (od dne následujícího po PCR testu)

- karanténu vč. pracovní neschopnosti řeší hygiena

- na základě +antigenního testu nevzniká nárok na certifikát, ten se vystavuje pouze na základě +PCR testu

 

Po skončení pětidenní izolace i karantény je doporučeno dalších pět dní nosit respirátor i tam, kde to opatření nevyžadují.

Nařízení se mohou v průběhu měnit, budeme se je snažit aktualizovat.

 

----------------------------------------------------------------------------------

POSTUPY PLATNÉ DO 10.1.2022:

PRAKTICKÉ POSTUPY – COVID-19 (viz odkaz zde)

JSEM NEMOCNÝ – mám potíže jako u nachlazení a chřipky (viz odkaz zde)

-          Nejprve kontaktujte ordinaci k domluvě dalšího postupu

-          Zůstaňte doma a nasaďte běžné dostupné léky (vitamin C, D, zinek, Paralen – při teplotě nad 38°C a nebo bolesti)

VYŠEL MI POZITIVNÍ ANTIGENNÍ SELFTEST

- Co nejdříve kontaktujte naši ordinaci

JSEM OČKOVANÝ (nebo jsem prodělal COVID před méně než 180 dny) A BYL JSEM V KONTAKTU S NEMOCNÝM (COVID POZITIVNÍM)

1.       NEMÁM POTÍŽE

- v tomto případě pro Vás platí vyjímka z karantény:

Do karantény nemusí nastoupit osoba, která nemá klinické příznaky a prokáže splnění podmínky, že:

- má 14 dní po poslední dávce očkování (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria – po 2. dávce, Janssen – po 1. dávce),

- prodělala onemocnění, kdy uplynula doba izolace, ale zároveň neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního testu.

V případě výskytu příznaků v následujících 14 dnech od posledního rizikového kontaktu se této osobě nařídí absolvovat PCR test. V případě pozitivního výsledku PCR testu bude osobě nařízena izolace.

Pokud máte ukončené očkování a s osobou nakaženou sdílíte domácnost bude vám nařízen lékařský dohled (viz zde) spočívající v nařízení absolvovat PCR test (5.-7.den od pozitivního testu osoby v domácnosti), sledovat svůj zdravotní stav a nosit respirátor, a to do doby obdržení výsledku PCR testu.    

Do karantény nemusí nastoupit osoba, která nemá klinické příznaky a prokáže splnění podmínky, že:
 
má 14 dní po poslední dávce očkování (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria – po 2. dávce, Janssen – po 1. dávce),
prodělala onemocnění, kdy uplynula doba izolace, ale zároveň neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního testu.
V případě výskytu příznaků v následujících 14 dnech od posledního rizikového kontaktu se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu bude osobě nařízena izolace.
 
Pokud máte ukončené očkování a s osobou nakaženou sdílíte domácnost bude vám nařízen lékařský dohled spočívající v nařízení absolvovat RT-PCR test, sledovat svůj zdravotní stav a nosit respirátor, a to do doby obdržení výsledku RT-PCR testu. 
 
   

2.       MÁM POTÍŽE

-          Co nejdříve kontaktujte naši ordinaci

JSEM NEOČKOVANÝ A BYL JSEM V KONTAKTU S NEMOCNÝM (COVID POZITIVNÍ OSOBOU)

(blízký kontakt bez dodržení protiepidemických opatření nebo pobyt s pozitivní osobou ve společné domácnosti)

1.       MÁM POTÍŽE

-          Co nejdříve kontaktujte naši ordinaci

-          Od této chvíle již preventivně dodržujte izolaci od jiných osob

2.       NEMÁM POTÍŽE

-          I přes to že nemáte potíže jste povinni nastoupit do domácí karantény (podmínky viz zde)

-          Musíte být otestováni PCR testem, mezi  5.-7.dnem od kontaktu

VARIANTY:

-          POZITIVNÍ OSOBA MĚ NAHLÁSILA HYGIENĚ (KHS - Krajská hygienická stanice) JAKO BLÍZKÝ KONTAKT  (většinou formou samotrasování - odkaz viz zde - přes počítač nebo telefonicky)

o   Na test Vás odesílá hygiena – vystavuje Vám žádanku na test i pracovní neschopnost (karanténu)

-          POZITIVNÍ OSOBA MĚ NENAHLÁSILA HYGIENĚ

o   Byl jsem s tímto nemocným v blízkém ko ntaktu (počítáno zpětně do 2 dnů před zjištěním pozitivity) – neprodleně kontaktujte ordinaci k naplánování testování  a dodržujte domácí karanténu (neschopenku vystavíme my)

 

POZNÁMKY:

IZOLACE = pro nemocné (COVID POZITIVNÍ PACIENTY) – trvá 14 dnů od zjištění pozitivity

pravidla izolace (viz odkaz zde)

KARANTÉNA = pro bezpříznakové kontakty – pokud vyjde PCR test provedený 5.-7.den od kontaktu jako negativní, tak karanténa končí 7.dnem od kontaktu. Pokud test neproběhne, tak karanténa trvá 14 dnů od kontaktu s pozitivním. 

- pravidla karantény (viz odkaz zde)

SAMOTRASOVÁNÍ = SEBEREPORTOVÁNÍ - odkaz viz zde  - významně pomůže k urychlení trasování Vašich kontaktů, pokud Vám vyjde POZITIVNÍ TEST - PCR (event. i antigenní test provedený lékařem)

KONFIRMACE POZITIVNÍHO ANTIGENNÍHO TESTU = každý pozitivní antigenní test je nutné takzvaně „konfirmovat“ = potvrdit – odběrem PCR metodou – odběr proběhne v ordinaci nebo na jiném odběrovém místě (viz odkazy zde)


Kontakt

JORMEDIKA s.r.o.

MUDr. Petr Jordán

Horní Plesová 4375

695 01 Hodonín


Tel.: 731 499 099